Historie:

Seznam akcí 2012

Příběh olomouckého českobratrského sboru:

Evangelická církev (u plném znění Českobratrská církev evangelická) má v Olomouci jeden sbor se sídlem ve vlastních objektech umístěných na spojnici ulic Husova a Blahoslavova. Evangelická církev náleží do velké rodiny evropských reformačních církví. Její specifická podoba mezi ostatními historickými církvemi je dána důrazem na duchovní odkaz české reformace vytvořený husitskou teologií a Jednotou bratrskou. Evangelická církev ve dvou proudech byla v Českých zemích tolerována od vydání Tolerančního patentu císařem Josefem II. v roce 1781. Úplné svobody však evangelíci nabyli teprve vydáním Protestantského patentu v roce 1861...Celý text

Červený kostel:

V souvislosti s touto významnou architektonickou památkou je třeba se alespoň stručně zmínit o „evangelících" v Olomouci. V někdejším hlavním městě Moravy, sídle olomouckého biskupství a jezuitské koleje (1566) s univerzitou (1573) nebyly náboženské poměry idylické, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pomineme-li dobu husitskou a pohusitskou, spojenou v Olomouci s dvojím vystoupením známého italského kazatele...Celý text

přihlášení