Život sboru:

Bohoslužby
Bohoslužby v domovech seniorů
Křesťanská služba
Biblické hodiny
Nedělní škola
Biblické hodiny pro děti
Konfirmační příprava
Mládež
Sešlost
Seniorklub
Zpěvokol
Staršovstvo
Rodinná rekreace
přihlášení