logo2.png

Vítáme Vás na stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Olomouci.

Jako sbor jsme součástí protestantské církve, která historicky navazuje na českou a světovou reformaci a současně je ekumenicky otevřeným společenstvím, které vítá všechny věřící i hledající.

„Věříme v Boha Otce, Syna i Ducha svatého“ (viz Apoštolské vyznání víry).Věříme v Boha, který stvořil nebesa i zemi, život, i ten náš. Věříme a současně Boha ve svém životě hledáme.

Věříme v Ježíše Krista, který byl ukřižován a vzkříšen. Věříme v jeho jedinečnost, kterou v něm máme pro náš smysluplný život a pro naši záchranu. Věříme, že Bůh působí v našem životě stále a znovu prostřednictvím Ducha svatého.

Normou naší víry je text bible, Starý a Nový zákon.

Pro více informací o naší církvi klikněte na stránky Českobratrské církve evangelické, Ekumenické rady církví, Moravskoslezského seniorátu, nebo portálu Evangnet.
Milí bratři, milé sestry, milí přátelé,

srdečně Vás zveme na bohoslužby v našem kostele, konají se každou neděli v 9.00 hodin.
Najdete nás na adrese: Blahoslavova 1, Olomouc

Staršovstvo FS ČCE v Olomouci

Záznam bohoslužeb najdete na sborovém YouTube kanále zde

přihlášení