Staršovstvo

Staršovstvo je správní orgán sboru, který odpovídá a řídí život a provoz sboru. Mandát člena staršovstva je šestiletý, členové jsou voleni sborovým shromážděním. Virilním (nevoleným) členem staršovstva je farář. Volených členů má staršovstvo 18, z toho 4 jsou náhradníci.

Členové staršovstva:

Náhradníci:

přihlášení