Sešlost

seslost.png

Sešlost je volná skupina rodin střední generace, většinou s dětmi předškolními nebo školou povinnými. Dali jsme se dohromady především z toho důvodu, že v tom náročném každodenním běhu a starostech o zabezpečení chodu rodiny nacházíme málo prostoru pro soustředění na náš vlastní vnitřní život – duševní a duchovní. Proto jsme se začali scházet pravidelně 2x -3x za měsíc ve všední dny večer - až poté co spořádáme děti do postelí, po rodinách doma, abychom se společně soustředili na zpěv, modlitbu a vzájemné sdílení prožitých radostí a starostí rodinných, ale i sborových. To je pro nás velmi důležité.

Snažíme se rozesílat informace o schůzkách co nejširšímu okruhu rodin střední generace emailem, o všech akcích informujeme farářku s.Rumlovou a informace dostává také redakční rada sborového časopisu Posel.

Složení Sešlosti není pevně dané – někteří chodí pravidelně, někteří se připojují jen občas, zvláště ti, co mají nejmenší děti a problémy s jejich hlídáním.Tyto rodiny však o to více ocení ostatní akce, které se konají naopak s dětmi odpoledne anebo o víkendech – jde většinou o výlety do okolí, plavání, bruslení, lyžování, pobyty na našich chalupách, případně kulturní akce – divadlo, koncerty, anebo prostě jen návštěvy.

Největšími podniky s nejnáročnější přípravou jsou ale naše tradiční letní tábory, vandry a řeky, tzv. PRD (Pro Rodiny s Dětmi). Jezdíme buď na klasický tábor – to upřednostňují hlavně mladší generace našich dětí a jejich rodičů, ti odrostlejší vidí dobrodružství spíš v překonávání hor, vln a vzdáleností. Na výlety a tábory s k nám často přidávají i ti, kteří se jinak pravidelných setkání neúčastní. I za toto obohacení jsme vděčni.

Rozhodně nejsme nijak uzavřená společnost. Připojují se k nám často mladší a svobodní anebo naopak ti, kteří už mají děti samostatné. Rádi mezi sebou přivítáme všechny, kdo chtějí s námi být. Informovat se můžete na tel. 602709556, dan.marek@fnol.cz, anebo prostě dejte emailovou adresu, na kterou vám budeme posílat všechny informace o chystaných sekáních.

Plán akcí:

5.9. 20,00 zahajovací Sešlost Hlušovice

19.9. čtvrtek 19,30 koncert Slávek Klecandr, chrám ČCE

21.9. sobota Sluňákov Bramborový den – vedou Zajíci

25.9. středa 20.00 Dostálovi, Tylova

2.10. středa 20.00 Markovi

10.10. čt 20.00 Zajícovi, Tovéř

16.10. st 19.00 koncert Collegium Vocale, Hradisko, poté sešlost u Livingstone, Černovír

23.10. st 20.00 Solichovi (nezvonit! Nebo už jo?)

31.10. čt 20.00 Batlovi, Jeremiášova 24 (pozor, kolaudace bydlení)

6.11. st 20.00 Švecovi, Véska (lyže s sebou)

22.11. pátek 19.00 Hanka+Ivoš, Velatice – s přespáním!

27.11. st 20.00 Eva+Laďa, Hlušovice, Akátová číslo 180

30.11. sobota „Vytí“ věnců u Zajíců, čas bude upřesněn

4.12. st 20.00 Dostálovi, Tylova

27.12. pátek Vánoční zpívánky, Švecovi, Véska. Cukroví s sebou (Laco očekává i dárky)

přihlášení