Rodinná rekreace v Ptenském Dvorku

Rodinná rekreace v Ptenském Dvorku je aktivita organizovaná členy olomouckého sboru ČCE, která vznikla za farářského působení Joela Rumla v našem sboru.

Je určena pro členy našeho sboru, přátele z jiných sborů i další zájemce mimo naší církev. Účastnit se mohou tedy všichni, kdo mají zájem prožít ve společenství část své dovolené. Jelikož se jedná o rodinný pobyt, jsme tu společně všechny generace: prarodiče, rodiče i děti. Bývá nás kolem 50-60.

V malebném údolí, kousek za vesnicí Ptenský Dvorek u Prostějova, se nachází středisko prostějovského Sokola. Zde (vlastně již pravidelně) ve 2. srpnovém týdnu (od neděle odpoledne do další neděle odpoledne) prožíváme společné chvíle.

V rámci areálu máme k dispozici „základnu“ s několika pokoji, ale hlavně kuchyní a jídelnou, dále chatičky pro 4-7 obyvatel, hřiště na fotbal, volejbal, ohniště, potůček i bazén. Při nepřízni počasí můžeme používat „teletník“, což je vlastně krytý přístřešek, kam se také vejde celé osazenstvo tábora.

Chatičky jsou poněkud spartánského vybavení, pamatují dobu založení střediska za 1. čsl. republiky. I tak se jedná o dostatečné místo ke spánku. Nakonec v případě dobrého počasí lze spát i venku, jelikož místa pro postavení stanu je dost.

Sociální zařízení na chatkách nicméně není, ale dostatečné množství vcelku standardních toalet a sprchy s tekoucí teplou vodou jsou k dispozici.

Jídlo je organizováno společně, máme vždy vynikajícího kuchaře, který si organizuje jídelníček a také svoje pomocníky z řad účastníků. Myslím, že nikdo si na nedostatek nebo špatnou kvalitu jídla nikdy nemohl stěžovat, spíše snad na to, že jsme na „Pteňáku“ přibrali.

Součástí našeho denního programu je vždy povídání o bibli, které bývá zaměřeno na určité téma (např. Dary Ducha Svatého, Desatero, apod.).

Dalšími body programu jsou také rukodělné aktivity, kdy se snažíme podle kvalifikovaných návodů a dozoru vyrobit různé praktické nebo ozdobné předměty (navlékání korálků, barvení triček, výroba svíček, apod.).

V návaznosti na táborové biblické téma jsou připravovány aktivity pro děti, mládež a další soutěživce i z řad dospělých. Za úspěšnost ve společných hrách skupinky i jednotlivci dostávají body pro konečné hodnocení.

Mimo tyto činnosti se najde čas i na volejbal či fotbalové zápasení, noční hru, vycházky do okolí, koupání v bazénu, společné posezení po večeři apod. Myslím, že jsme měli (alespoň za sebe to mohu tvrdit) minimum možností se na Pteňáku nudit, spíše jsem měl problém, jak najít čas ke spaní.

K tradičním a specifickým aktivitám tábora patří hra na tajného přítele (starost a obdarovávání vylosovaného kamaráda, který ale nesmí zjistit, kdo jste). Odhalení se provede až na konci tábora.

K rekreaci v přírodě neodmyslitelně patří i táborák, včetně opékání špekáčků, společného zpívání, povídání, který jsme vždy i přes nepřízeň počasí zvládli zorganizovat.

Zejména u nejmladší generace se vrcholné oblibě těší tzv. Ptenský jarmark. Body, které si účastníci vysloužili v různých táborových hrách, jsou nyní převedeny na Ptenské koruny, a za ty si lze na jarmarku koupit různé věci, od sladkostí, hraček, po mnohdy i velmi praktické předměty (např. batoh, kompas, míč).

přihlášení