Diakonie Rýmařov – Farní sbor Olomouc

Výroční zpráva 2020

Partnerským sborem Diakonie Rýmařov byl od r. 1993 rýmařovský sbor ČCE. Jeho zánikem k 1. lednu 2009 však středisko ztratilo partnera. Ředitelka Diakonie Rýmařov Mgr.Marcela Staňková hledala proto sbor jiný. Dálkové studium ji přivedlo do Olomouce, kde navštívila olomoucký sbor ČCE, který posílá Diakonii Rýmařov každoročně výtěžek své vánoční burzy.

bohosluzby2.png

V červnu téhož roku rozhodlo staršovstvo olomouckého sboru, že se stane partnerským sborem Diakonie Rýmařov a po několika jednáních v Rýmařově i v Olomouci a s podporou pražského ústředí Diakonie byla smlouva o spolupráci sboru a střediska podepsána .

Podle Řádu diakonické práce ČCE zvolilo staršovstvo 22. 9. 2009 novou dozorčí radu střediska, v níž jsou také zástupci olomouckého sboru.

Slib nové dozorčí rady byl složen před olomouckým staršovstvem a sborem při slavnostní bohoslužbě 17.ledna 2010.

Pastorační pracovnice olomouckého sboru koná pravidelně ve čtvrtek pobožnosti 2x měsíčně a potom volné programy podle domluvy s klienty na různá témata, také k zajímavým výročím a církevním událostem. Často zpíváme – učili jsme se jednoduché písně komunity Taizé, a byli tak nepřímými účastníky Dnů důvěry Taizé v Olomouci v říjnu 2011.

Klienti dostávají našeho Posla, a tak jsou o dění v našem sboru informováni. Na pokojích potom navštěvuji ležící klienty a krátkou vzpomínku vždy věnujeme zemřelým klientům. Klienti přijímají tato setkávání s velkým zájmem.

Olomoucký sbor připravuje pro klienty Domova vánoční balíčky s pečivem a pravidelně organizuje burzy rukodělných prací, jejichž výtěžek je určen Domovu.

Noemi Batlová

přihlášení