KONFIRMAČNÍ SLAVNOST

KONFIRMAČNÍ SLAVNOST

v neděli 20. května 2018 v 9 hodin

v našem kostele.

Program výročního sborového shromáždění

Program výročního sborového shromáždění Farního sboru ČCE v Olomouci dne 18. 3. 2018 v návaznosti na nedělní bohoslužby

 1. Ustanovení sborového shromáždění - se zahájením bohoslužeb -farář Jan Lukáš
 2. Zahájení jednání - předseda staršovstva (farář sboru)
 3. Volby:
  • Předseda VSS
  • Zapisovatelé
  • Verifikátoři
  • Skrutátoři
 4. Zápis z minulého VSS v roce 2016
 5. Zpráva staršovstva pro VSS Farního sboru ČCE v Olomouci (uvedení tiskem předložených zpráv) - kurátor a farář
 6. Zpráva Diakonie – zástupce střediska Diakonie Rýmařov
 7. Zpráva revizorů účtů
 8. Udělení absolutoria
 9. Volba revizorů účtů a jejich náhradníků pro rok 2018
 10. Rozprava ke zprávám
 11. Schválení zpráv
 12. Diskuse – všeobecná
 13. Závěr jednání
 14. Závěr bohoslužeb

Výroční sborové shromáždění je organizováno jako sborový den se společným obědem. Prosíme, přihlaste se (napište se co nejdříve do připravených tabulek v dolním sále), abychom věděli, kdo má zájem o oběd (polévky) a kdo polévky připraví.

Projektový den výročí reformace

31. října 2017

od 9:00

Písňový cyklus Aleny Jelínkové

5.11.2017

14:30

Powered by CuteNews
přihlášení