Adventně – vánoční koncert KEA - „Připravujte cestu Páně“ středa 11.12.2019 v 18 hodin

Adventně – vánoční  koncert KEA  - „Připravujte cestu Páně“  středa 11.12.2019 v 18 hodin

„PRŮSEČÍKY MINULOSTI S PŘÍTOMNOSTÍ“
Dovolujeme si Vás pozvat
24. 11. 2019 v 17 hodin
na benefici
 
„PRŮSEČÍKY MINULOSTI S PŘÍTOMNOSTÍ“
 
Olomouc – RCO, ul. Jeremenkova
vernisáž fotografií SAPARA & ŠTREIT
flétnové trio BEZDECHU
recitál básníka PETRA ČECHÁKA
divadlo SLOVANSKÝ TYÁTR – MARYŠA
ÚVOD DO EVANGELICKÉ TEOLOGIE

Evangelická teologická fakulta UK zve všechny z řad církví i veřejnosti na dvouletý kurz celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku.

Slovanský tyátr - MARYŠA
Vrcholné drama bratří Mrštíků pohledem nejmladší generace. Současná
inscenace hry, kterou potkal podobný osud jako její hlavní postavu...
Doba dávno pominula, na/stole/ná témata však zůstávají v nás a Tyátr
nehodlá mlčet. Znovuotevření případu po stopětadvaceti letech -
zapomeňte na všechny ochotníky, Lábuse i Kaisera.
BOHOSLUŽBY ČCE V ROZÁRIU OLOMOUC
V neděli 8. září 2019 v 9 hodin
 
se budou bohoslužby k začátku školního roku
v našem sboru konat v případě pěkného počasí
v rozáriu výstaviště Flora Olomouc.
 
POZVĚTE, PROSÍME, SVÉ PŘÁTELE A ZNÁMÉ!
Powered by CuteNews
přihlášení