Slovanský tyátr - MARYŠA
Vrcholné drama bratří Mrštíků pohledem nejmladší generace. Současná
inscenace hry, kterou potkal podobný osud jako její hlavní postavu...
Doba dávno pominula, na/stole/ná témata však zůstávají v nás a Tyátr
nehodlá mlčet. Znovuotevření případu po stopětadvaceti letech -
zapomeňte na všechny ochotníky, Lábuse i Kaisera.
BOHOSLUŽBY ČCE V ROZÁRIU OLOMOUC
V neděli 8. září 2019 v 9 hodin
 
se budou bohoslužby k začátku školního roku
v našem sboru konat v případě pěkného počasí
v rozáriu výstaviště Flora Olomouc.
 
POZVĚTE, PROSÍME, SVÉ PŘÁTELE A ZNÁMÉ!
Slavnostní bohoslužby

při které bude Eva Čejková povolaná do služby sborové kantorky v neděli 27.1.

Motlitební setkání křesťanů v olomouci

Alianční týden modliteb 7.-12. Ledna

Týden modliteb za jednotu křesťanskou 21.-25. Ledna

Slavnostní bohoslužba ke 100. výročí

Slavnostní bohoslužba ke 100. výročí

Powered by CuteNews
přihlášení