Bohoslužby 17.5.
Nedělní bohoslužby

Milí bratři, milé sestry,

s vděčností Pánu Bohu se na vás všechny obracíme s dobrou zprávou, že staršovstvo sboru mohlo na své schůzi dne 11. května rozhodnout o obnovení nedělních bohoslužeb v našem kostele a sborových místnostech, a sice počínaje nedělí 24. května. Po téměř třech měsících se tedy budeme moci opět setkat a srdečně vás zveme.

Samozřejmě dobře víme, že i přes postupné rozvolňování vládních opatření stále ještě neplatí, že bychom se mohli scházet plně tak, jak jsme byli zvyklí. Musíme dodržet dvoumetrové rozestupy, jsme povinni bezpodmínečně nosit roušky a po vstupu do kostela si vydezinfikovat ruce. Dezinfekci zajistíme, nemusíte si ji nosit s sebou.

Důsledkem povinnosti zajistit dvoumetrové rozestupy je to, že se pravděpodobně do horního sálu všichni nevejdeme. Místa budou označena zelenou značkou a je jich dohromady 49. Ostatní budou muset být ve velkém dolním sále, který však bude ozvučen a vše tedy uslyšíte. Manželé a rodiny mohou samozřejmě sedět vedle sebe a rozestupy nemusí dodržet.

Během bohoslužeb proběhne také nedělní škola, ale děti půjdou dolů hned a ne až teprve po tradičním „slovu k dětem“. To prozatím odkládáme, stejně tak jako i vysluhování Svaté večeře Páně o nejbližších nedělích i tradiční posezení u kávy a čaje.

Od příštího týdne začneme postupně obnovovat tradiční shromáždění a setkání, která konáme. V úterý biblická hodina ještě nebude, protože ten den předávám prostějovský sbor novému faráři. Ve čtvrtek 21. května ve 13. 45 už ale bude seniorklub. Kdo jste zvyklí chodit na biblickou hodinu, můžete se připojit a společně si připomeneme poselství svátku Nanebevstoupení Páně. Abychom ale dodrželi rozestupy, bude muset setkání proběhnout ve velkém spodním sále. Pravidelné úterní biblické hodiny obnovíme v úterý 26. května.

Mládež se setká již tento pátek 15. května. Co se týče starších i mladších dětí, i jejich vyučování může být obnoveno, ale prosím ty rodiče, kterých se to týká, aby mi sdělili, zdali by jejich děti už v pátek 22. května přišly. Je na vás, abyste usoudili, zdali si již nyní jejich setkávání přejete. Co se mne týče, jsem na to připraven.

Staršovstvo rovněž rozhodlo, že nedělní sbírka při našem prvním setkání 24. května bude na podporu stavby nových prostor kostela evangelického sboru v Hranicích na Moravě, na kterou jsme prozatím přispěli sbírkou Hlavního daru lásky (HDL). Máme tak příležitost ještě více podpořit nám blízký hranický sbor. Sbírka bude rozšířena i o vaše dary, kterými jste následně překročili námi v krizi shromažďování odeslanou částku na HDL. Děkujeme vám.

A konečně jedno oznámení na závěr. Práce na revitalizaci dolních prostor jsou prakticky u konce a můžete si je prohlédnout. Myslím, že se máme všichni nač těšit.

Těšíme se na opětovné setkání u Božího slova.

Za staršovstvo sboru: Jan Lukáš, farář

V Olomouci dne 14. 5. 2020

Bohoslužby 10.5.

https://youtu.be/Ym77h-btMUI

Bohoslužby
Nedělní bohoslužby

https://www.youtube.com/watch?v=pz214wE2frI&t=605s

Powered by CuteNews
přihlášení