Nedělní bohoslužby
Kázání o věštkyni, mrtvém proroku a padlém králi
Odložené Výroční sborové shromáždění 2020

Odložené Výroční sborové shromáždění 2020

Farního sboru ČCE v Olomouci

se bude konat v neděli 21. 6. 2020

v návaznosti na nedělní bohoslužby

Program:

1. Ustanovení sborového shromáždění – se zahájením bohoslužeb

farář Jan Lukáš

2. Závěr bohoslužeb a navázání jednání VSS (bez přestávky)

3. Zahájení jednání – předseda staršovstva (farář sboru)

4. Volby:

• předseda VSS

• zapisovatelé

• verifikátoři

• skrutátoři

5. Zápis z minulého VSS v roce 2019

6. Zpráva staršovstva pro VSS Farního sboru ČCE v Olomouci (uvedení tiskem

předložených zpráv) – kurátor a farář

7. Zpráva Diakonie Rýmařov

8. Zpráva revizorů účtů

9. Udělení absolutoria

10. Volba revizorů účtů a jejich náhradníků pro rok 2020

11. Rozprava ke zprávám

12. Schválení zpráv

13. Diskuse – všeobecná

Noc kostelů

Neděle s hostem

Farní sbor ČCE v Olomouci Vás srdečně zve na neděli 14. 6. 2020 s hostem, kterým bude

Martin C. Putna

Powered by CuteNews
přihlášení