Oznámení

Milí bratři, milé sestry,srdečně vás všechny zdravíme a přinášíme následující sdělení:

Vzhledem k nastalé situaci ohledně infekce koronaviru, v souladu s rozhodnutím vlády a s doporučením synodní rady, rozhodlo naše staršovstvo o zrušení konání bohoslužebných shromáždění našeho sboru, a to až do odvolání. Toto rozhodnutí se týká také nedělního výročního sborového shromáždění, které se bude konat v náhradním termínu. Další akce sboru, které jsou uvedeny v Poslu a které se vejdou do počtu 30 osob, se prozatím normálně budou konat a není nutno je v současnosti rušit. Stejně tak se mohou konat i pohřby, a to i v případě, že by byl počtem shromážděných stanovený limit překročen.  V případě, že by byl vydán nový vládní výnos a další doporučení synodní rady, budeme vás přes naše webové stránky neprodleně informovat. Kdykoli se samozřejmě můžete informovat jak elektronickou poštou nebo telefonicky u bratra faráře.  Z dopisu synodní rady jen připomínáme, že nás všechny spolu s ostatními církvemi vybízí ke klidu, k připravenosti pomoci potřebným a především k modlitbám. Přejeme vám všem právě v těchto časech Boží blízkost a ochranu.

Vaše staršovstvo sboru

SBOROVÝ DEN s Joelem Rumlem
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Olomouci
 
Vás zve na
 
SBOROVÝ DEN
v neděli 23. února 2020 od 9 hodin.
 
Hostem bude farář
Mgr. Joel Ruml,
 
který bude kázat a po bohoslužbách se s námi podělí o zkušenosti se službou v malých sborech.
 
Obzvláště srdečně zveme jeho konfirmandy z let 1999-2003. Na závěr dopoledne připravujeme společný oběd, na který je možné se přihlásit u sestry Noemi Batlové.
VientoMarero duo - Michaela & Jiří Meca - Flétna + kytara 2019/2020

Michalis Andonikou (1977*) Flow

(Dedicated to VientoMarero duo)

François Devienne (1759 – 1803) (arr. Jiří Meca) Sonata No. 1

Allegro

Adagio

Allegro ma non troppo

Evgeny Irshai (1951*) Luna e barca, vento e mare

(Dedicated to VientoMarero duo)

Spyros Mavropoulos (1956*) Tango

Carl Reinecke (1824 – 1910) (arr. Jiří Meca) Ballade op. 288

Adventně – vánoční koncert KEA - „Připravujte cestu Páně“ středa 11.12.2019 v 18 hodin

Adventně – vánoční  koncert KEA  - „Připravujte cestu Páně“  středa 11.12.2019 v 18 hodin

„PRŮSEČÍKY MINULOSTI S PŘÍTOMNOSTÍ“
Dovolujeme si Vás pozvat
24. 11. 2019 v 17 hodin
na benefici
 
„PRŮSEČÍKY MINULOSTI S PŘÍTOMNOSTÍ“
 
Olomouc – RCO, ul. Jeremenkova
vernisáž fotografií SAPARA & ŠTREIT
flétnové trio BEZDECHU
recitál básníka PETRA ČECHÁKA
divadlo SLOVANSKÝ TYÁTR – MARYŠA
Powered by CuteNews
přihlášení