Nedělní škola aneb bohoslužby pro děti.

nedelka.png

Děti odcházejí při druhé písni z bohoslužeb a mají svůj program.

Schází se ve dvou skupinách: mladší a starší děti v dolních sálech kostela.

Školní rok 2021-22

Proběhlé akce

pondělí 30.8.2020 v 17:00 - schůzka učitelů NŠ

neděle 5.9. 9:00 - první nedělní škola po prázdninách

Plánované akce

neděle 12.9. 9:00 - bohoslužby v Rozáriu - nedělní škola pod širým nebem

neděle 19.9. 9:00  - bohoslužby a nedělní škola už tradičně v kostel

 

neděle 3.10. odpoledne pro děti a rodiče

- zavzpomínáme na tábor na Pasekách a rekreaci na Ptenském dvorku + další program pro děti i pro rodiče 

Milé děti,

máme pro vás radostnou zprávu:

 

Nedělní škola je už zase naživo.smiley

Přijďte do kostela, těšíme se na vás.  heart

 

 

Cyklus nedělní školy pro rok 2021-22:

A zástup přichází a zas jde dál

Rozpis

 

-------------------------------------------------

Školní rok 2020-21

Proběhlé akce

čtvrtek 27.8.2020 v 17:00 - schůzka učitelů NŠ

neděle 6.9. 9:00 - společné bohoslužby na zahájení nového školního roku s účastí dětí s vysluhováním večeře Páně 

neděle 13.9. 9:00 - bohoslužby v Rozáriu - nedělní škola pod širým nebem

neděle 20.9. 9:00 bohoslužby a nedělní škola už tradičně v kostele

čtvrtek 1.10.2020 v 17:00 - schůzka učitelů NŠ

Plánované akce

 

Nebe pro radost

 

Milé děti,

máme pro vás radostnou zprávu:

 

Nedělní škola je už zase naživo.smiley

Přijďte do kostela, těšíme se na vás.  heart

Rozpis NŠ do konce školního roku 2020/21
- Církevní rok

úvodní slovo

 
Lekce
 
 
Datum
 
 
Nadpis
 
 
Biblický oddíl
 
 
Učí
 
 
Rozhovor s dětmi
 
Poznámka
 
 
Neděle
 
32 14.2. 2021 Rut — vztah k cizincům       YouTube - Adéla  
33   Popeleční středa         Popeleční středa
34 21.2.2021 Ježíšovo pokušení na poušti       YouTube - Danka   
35 28.2.2021 Nemějte starost       YouTube - Jana V.  
36 7.3.2021 Poslední soud       YouTube - Růženka  
37 14.3.2021 Vdova, sirotek, host: vidět věci z pohledu druhého       YouTube -Adéla  
38 21.3.2021 Jedni druhých břemena neste       YouTube - Marek  
39 28.3.2021 Vjezd do Jeruzaléma a vyčištění chrámu       YouTube - Jana V.  
  4. 4. 2021 Velikonoce       YouTube - dohromady Boží hod velikonoční
48 5.4.2021 Cesta do Emauz x x     Pondělí velikonoční
49 11.4. 2021 Zjevení v Galileji       YouTube - Danka  
50 18.4. 2021 Dobrý pastýř      

YouTube - Adéla

 
51 25.4. 2021 O církvi       YouTube -Růženka   
52 2.5.2021 Křest etiopského dvořana   Marek      
53 9.5.2021 Křest Kornélia a jeho přátel   Naďa   + YouTube Naďa  
64   Hospodin jako matka x x x   Den matek
54 13.5.2021 Nanebevstoupení Páně x x x   čtvrtek
55 16.5.2021 Z pronásledovatele Saula svědek evangelia Pavel       Adéla  
56 23.5.2021 Ježíšův rozhovor s Nikodémem: svatodušní neděle       Jana V. Svatodušní neděle
57 24.5.2021 Ovoce Ducha svatého x x x   Svatodušní pondělí
58 30.5.2021 Svatá Trojice   Adéla Adéla    
65 1.6.2021 Až se tě tvé děti zeptají  x x x   Den dětí
59 6.6.2021 Čas svěřený   Marek     KEA, káže A. Wrana
60 13.6.2021 Slavnostní čas pro odpočinek a setkání s Bohem   Růženka    

Výroční sborové shromáždění

61 20.6.2021 Čas promarněný a proměněný  

Jana V.

     
62 27.6.2021 Čas bláznivě radostný         Poslední před prázdninami
63 6.7.2021 Objevení Zákona (Den upálení mistra Jana Husa) x x x   Den upálení mistra Jana Husa

 

 

Školní rok 2019 - 20

Proběhlé akce:

1. 9. prázdninové bohoslužby, bez nedělní školy
8. 9. Společné bohoslužby na zahájení školního roku  v Rozáriu  - br. farář Jan Lukáš
od 15. 9.  bohoslužby + nedělní škola
od listopadu nácvik vánoční hry
sobota 7.12.  -  mikulásšký program pro děti s přespáním v kostele -  zrušeno
neděle 15.12. v rámci nedělky malá generálka vánoční hry
sobota 21. 12.  9:00 - 11:00 - generálka vánoční hry
22. 12. dětská vánoční slavnost - v rámci bohoslužeb 4. adventní neděle
neděle 16. 2. 2020 - Karneval pro děti - od 15 do 17 - téma Biblický zvěřinec (s sebou masku, krmení, kamarády)

Plány:

Od 24. 5. 2020 9:00 nedělní škola v malém sále

Nedělní škola bude probíhat od začátku bohoslužeb v malém sále, jedna skupina (mladší i starší dohromady) s nařízenými rozestupy. Rodiče s nejmenšími dětmi mohou být v kanceláři, kde bude zajištěn zvukový přenos bohoslužeb (prostor pro dvě rodiny).

Tipy a odkazy na materiály pro děti na internetu

  • Rozcestník  ČCE  - Církev doma - sekce Děti

  • na webu katecheze.evangnet.cz jsou všechny materiály pro učitele - rodiče, lekce jsou vždy připraveny pro tři věkové skupiny, mnohdy lze přečíst připravené vyprávění, náměty na rozhovor s dětmi, aktivity (rozpis a odkazy na aktuální lekce máme v naší tabulce níže),  na webu jsou i přípravy pro mládež, různé aktivity -  lze vyhledávat i podle biblického oddílu - nahlédněte do kuchařky, uvařte podle receptu doma :-)

  • redakce časopisu Duha vytvořila na svém webu spoustu aktivit pro děti pro tuto dobu Duhový výr a duhová sova

Informace pro učitele:

sobota 2.11. 2019 - Setkání učitelů NŠ v Praze - přihláška a program zde
sobota 7. 3. 2020 - Setkání učitelů NŠ v Přerově - Věřím... Leonardo Teca, Marta Zikmundová
čtvrtek 14. 6. 2020  17:00 - porada učitelů NŠ

středa 17. 6. 2020 17:00 - porada učitelů NŠ

Tábor opavského sboru 

Opavský sbor ČCE pořádá další ročník letního tábora pro děti od 9 do 16 let.
Můžete se těšit na hry v přírodě, výlet, tábornické dovednosti, zpívání u ohně, biblické příběhy.


Místo: Hošťálková u Vsetína:  49.3578N, 17.8480E
Cena: 1900 Kč

Email: tomas.domes@matfyz.cz
Telefon: 732 211 599

Opavský sbor nabízí volná místa i olomouckým dětem. Přihlášky zde. 

Rozpis NŠ od 24. května do června 2020 - Vyznání víry

metodické pokyny ke katechetické příručce - zde

 
Lekce
 
 
Datum
 
 
Nadpis
 
 
Biblický oddíl
 
Nedělka
mladší +
starší 
 
Poznámka
 
 
Neděle
 
30 24. 5. 2020 Pána našeho Jan 20,24–29 Jana Z. (strach)  
31
32
31. 5. 2020 Jenž se počal z Ducha svatého

Narodil se z Marie Panny
Lukáš 1,26–37; Genesis 1
Lukáš 2
Jana V. (Vánoce) Svatodušní
33
34
35
36
37
3. 6. 2020

Trpěl pod Ponciem Pilátem
Ukřižován
Umřel a byl pohřben
Sestoupil do pekel
Třetího dne vstal z mrtvých

Jan 18, 28 –19,16
Jan 19
Jan 19,28–42
Žalmy 88
Marek 16,9–13;
Jan 20,1–29; Lukáš 24,13–33

Marek (Velikonoce)  
38
39
14. 6. 2020 Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boho, Otce všemohoucího
Odkud přijde soudit živé i mrtvé
Skutky 1,1–14
Matouš 25,31–46
Adéla Káže Martin Putna  

40
41
42
43

21. 6. 2020 Věřím v Ducha svatého
Svatou církev obecnou
Společenství svatých
Odpuštění hříchů

Skutky 2
Skutky 2,37–47

Židům 12,1–2; Židům 11;
Skutky 2,37–47;
Lukáš 19

Naďa Výroční sborové shromáždění  
44
45
28. 6. 2020 Vzkříšení těla
A život věčný.
Izajáš 43,1–5;
1 Korintským 15,20–22
Zjevení 21
Růženka Poslední před prázdninami  

 

 

Rozpis NŠ od února  - 2. pololetí školního roku 2019/20

- Vyznání víry

metodické pokyny ke katechetické příručce - zde

 
Lekce
 
 
Datum
 
 
Nadpis
 
 
Biblický oddíl
 
 
Mladší
 
 
Starší
 
Rozhovor s dětmi
 
Poznámka
 
 
Neděle
 
24
2.2.2020
Věřím Marek 9, 14-29
Danka V.
Esterka
 
VP - prázdniny  
25 9.2.2020 V Boha otce Lukáš 15, 11-32 Růženka Adéla   prázdniny  
26 16.2.2020 Všemohoucího Exodus 6, 12-13;
Exodus 5;
Exodus 15
Danuška H. Naďa Jana V.

Jana Hojná

Karneval

 
27 23. 2. 2020 Stvořitele nebe i země Genesis 1 Danka V. Adéla   Joel Ruml  
28 1. 3. 2020 I v Ježíše Krista Matouš 1,16-18;
Marek 10, 13-16
Marta B. Jana V.   VP 1. postní
29 8. 3. 2020 Syna jeho jediného Lukáš 20 Anna P. Jana Z.     2. postní

 

 

Rozpis NŠ do konce 1. pololetí školního roku 2019/20
- Desatero - 

- od listopadu do konce ledna - Modlitba Páně

metodické pokyny ke katechetické příručce - zde

 
Lekce
 
 
Datum
 
 
Nadpis
 
 
Biblický oddíl
 
 
Mladší
 
 
Starší
 
Rozhovor s dětmi
 
Poznámka
 
 
Neděle
 
-
1.9.2019
   
 
 
 
 
Prázdniny
1
8.9.2019
Preambule: Tvůj Bůh je Hospodin, který tě vysvobodil.
Exodus 20,1–2
Exodus 13,17–14,31
Exodus 15,1–2
Exodus 19,1–6
Růženka, Marta S.
Marek,Esterka,
Naďa, Jana Z., 

br. farář

Společné bohoslužby
Bohoslužby v Rozáriu
Bohoslužby na začátek školního roku
2
15.9.2019
První přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.

Exodus 20,3
Soudců 6,7–10
Soudců 6,25–32

 Růženka,  
Adéla Adéla    
3
22.9.2019
Druhé přikázání: Nebudeš se klanět modlám. Exodus 20,4
Daniel 3
Marta S. Jana Z. Jana V.
 
 
4
29.9.2019
Třetí přikázání: Nezneužiješ jméno Hospodina, svého Boha. Exodus 20,7
Skutky 3,1–16
Danuška Marek
br. farář
   
5
6.10.2019
Čtvrté přikázání: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Exodus 20,8–11
Skutky 3,1–16
Anička
Naďa br. farář
VP - Díkčinění
 
6
13.10.2019
Exodus 20,8–11 Peťa Ester  
 
 
7
8
9
20.10.2019
 
Exodus 20,13; 2 Paralipomenon 28,1–15
Exodus 20,13; Jan 8,1–11
Exodus 20,15; Genesis 37,12–28; Genesis 40,14–15; Genesis 41,1–57
Růženka Jana V.  
V pondělí 21.10. 16:30 
schůzka NŠ
 
10
11
27.10.2019
Deváté příkázání: Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
Desáté přikázání: Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu.
Exodus 20,16; 1 Královská 21,1–29
Exodus 20,17–; 2 Samuelova 11
Daniela Adéla

br. farář

Pavlús z Šumperka

 
Podzimní prázdniny
 
3.11.2019
Otče náš, jenž jsi na nebesích Matouš 6,9
Lukáš 15,11-32
Anička Jana Z.
br. farář
VP, rozdání rolí na vánoční hru  
 
10.11.2019
Posvěť se jméno tvé Matouš 9,6
Exodus 2,22–3,15
 
Naďa
br. farář
 
 
 
17.11.2019
Přijď tvé království Matouš 6,10
Marek 1,21–39
  Marek  
 
 
 
24.11.2019
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi Matouš 6,10
Lukáš 2,8–14
 
 
br. farář
 
 
 
1.12.2019
Chléb náš vezdejší dej nám dnes Matouš 6,11
Exodus 16,1–31
Marta
 
br. farář
VP
1. adventní
 
8.12.2019

Navštívení Marie a její chvalozpěv

nebo

Ježíšovo narození

nebo

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům

 

Lukáš 1,26–56

nebo


Lukáš 2,1–7

nebo

Matouš 6,12
Matouš 18,23–35

Marta
 
br. farář
 
2. adventní
 
15.12.2019
x  x
x
x  
malá generálka vánoční hry
3. adventní
 
22.12.2019
x
x
x
x
 
Vánoční hra
4. adventní
20
5.1.2020
A nevydej nás v pokušení  Matouš 6, 13; 
Matouš 26, 36 - 45
Růženka Jana V.  
 
 
21 12. 1.2020 Zbav nás od zlého Matouš 6, 13;
1 Samuelova 17, 1-11
Anička P.
Naďa
 
 
 
22 19. 1. 2020 Neboť tvé je královstvi i moc i sláva na věky Matouš 6, 13;
Zjevení 20, 1-17
Danuška H. Jana Z.      
23 26. 1. 2020 Amen Matouš 6, 13;
Nehemjáš 8, 1-12
Růženka Adéla Alda/Adéla    
 
 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2018 -19

2. 9. prázdninové bohoslužby, bez nedělní školy - schůzka učitelů NŠ

9. 9. Společné bohoslužby na zahájení školního roku - br. farář Jan Lukáš

16. 9. Slavnostní bohoslužby ke 100. výročí založení ČCE

  • V ROZÁRIU 

  • káže Martin Prudký

  • troubí 20 trubačů CONSONARE + dalších trubačiz Německa

  • program pro děti  - nedělka v botanické zahradě

od 23. 9.  bohoslužby + nedělní škola

sobota 1.12.  -  neděle 2. 12. Církevní silvestr - program pro děti s přespáním v kostele

neděle 3. 3. 2019 Karneval pro děti - masopustní neděle 

 

------------------------------------------------

Informace pro učitele:

18.10. schůzka učitelů NŠ na faře

3.11. 2018 - Setkání učitelů NŠ v Brně - přihláška a program zde

Kurz pro pracovníky s dětmi v evangelickém prostředí: S dětmi na cestě víry
- přihláška zde - uzávěrka 5. 12., 
kurz začíná 15.2.

23. března 2019 v Zábřehu - Seniorátní setkání učitelů NŠ
- Téma Bibliodrama - Jak porozumět sám sobě na základě biblického textu - Mireia Ryšková,

(přihlášky Adéle Gabrielové)

 

Cyklus: Dál, přece nejdeme sami IV.

Úlohy pro školní rok 2018/2019. Průběžně aktualizovaný seznam s orientačním datem přípravy lze jako tabulku zobrazit/stáhnout zde.

Rozpis NŠ od ledna 2019 - Janovo evangelium

 
Lekce
 
 
Datum
 
 
Nadpis
 
 
Biblický oddíl
 
 
Mladší
 
 
Starší
 
Rozhovor s dětmi
 
Poznámka
 
 
Neděle
 
18
6.1.2019
To světlo ve tmě svítí Jan 1, 1-18 Danuška H. Naďa
farář
Večeře Páně
 
19
13.1.2019
Slovo se stalo domovem Jan 1, 35-51   Jana Z.
farář
 
 
20
20.1.2019
Zachráněná radost
Jan 2,1-11
Marta S. Adéla farář
 
 
21
27.1.2019
Noční rozhovor Jan 3,1-11   Marek
farář
bohoslužby s pověřením kantorky - Morawetz
 
22 3. 2. 2019 Setkání u studny Jan 4, 1-30   Adéla farář Večeře Páně  
23 10.2.2019 Slovo se stává chlebem života Jan 6, 1-15; Jan 6,
20 - 59
Petra Naďa farář    
24 17.2.2019 Setkání s Kristem staví na nohy

Jan 5, 1-9;
Jan 5, 10-18

Naďa Jana Z. farář Sborový den -beseda o 2. faráři, oběd  
25 24.2.2019 Před tvou tváří, Pane Jan 8, 1 -11 Marta S. Jana V. farář Porada NŠ  
26 3. 3. 2019 Slovo otevírá oči Jan 9,1-41 Daniela H. Jana Z farář Večeře Páně, Karneval Masopustní
27 10.3.2019 Slovo se stává pastýřem Jan 10, 11-15; 27-30;
Žalmy 23
Anička Marek   Večeře Páně 1. postní

28

17.3.2019 Lazare, pojď ven! Jan 11, 1-47 Daniela H. Esterka   Výroční sborové shromáždění, polévky 2. postní
29 24.3.2019 Vinný kmen

Jan 15,1-11;
12-27

Růženka Naďa     3. postní
30 31.3.2019 Pomazání v Betanii Jan 12,1-11 Marta S. Adéla Jana V. káže Jared Kenning 4. postní
31 7.4.2019 Slovo povzbuzuje ke službě Jan 13, 1-17 Anička Marek Marek káže Jana Hojná, Večeře Páně 5. postní
32 14.4.2019 Slovo se stalo Beránkem Božím Jan 1,
19-15,34; Jan 19
  Esterka Jana V. káže Alda Zapletal Květná
33 21.4.2019 Slovo se stalo útěchou - Marie Magdaléna u hrobu Jan 20, 1-18  xxx xxx xxx Večeře Páně Boží hod velikonoční
34 27.4.2019 Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili Jan 20,
19-29
všichni všichni   Splečná nedělka  
35 5. 5. 2019 U moře Tiberiadského Jan 21, 1-14 Petra Adéla   Večeře Páně  
36 12.5.2019 Pas mé beránky Jan 21,
15-23
Růženka Naďa      
37 19.5.2019 Křest Římanům 6 Anna Adéla   Křest  
38 26.5.2019 Blázen pro Krista 1 Korintským 1 Danuška H. Esterka   Den Diakonie, beseda Erdingerovi  
39 2. 6. 2019 Pavlův běh do Božího království Filipským 3 Růženka Adéla   Večeře Páně  
40 9. 6. 2019 Otrok, nebo bratr? Filomenovi 1   Marek   Večeře Páně Svatodušní
41 16.6.2019 Výstroj pro každého křesťana Efezkým 6, 10-17   Jana V.   Odpoledne Drahanovice - zvířata  
42 23.6.2019 Cestou víry s Jakubem List Jakubův   Esterka      
43 30.6.2019 Obrazy a slova proti beznaději Zjevení 1, Zjevení 21 x x x Prázdniny  
 
 

 

 

 

 

Úvod k první části („…s apoštoly“, úlohy 1-17) můžete stáhnout zde.

Skutky apoštolů k poslechu z Českého rozhlasu zde

Rozpis NŠ do konce roku 2018 Skutky 

 
Lekce
 
 
Datum
 
 
Nadpis
 
 
Biblický oddíl
 
 
Nejmenší
 
 
Mladší
 
 
Starší
 
Rozhovor s dětmi
 
Poznámka
 
 
Neděle
 
1
2.9.2018
Když je konec začátkem aneb The End or To be Continued?
Skutky 1,1–14
 
 
 
 
Schůzka uč. NŠ
Prázdniny
2
9.9.2018
Skutky 1,13–26
 
 
 

br. farář

Společné bohoslužby
 
3
16.9.2018
Skutky 2,1–13
 
Danuška, Růženka, Marta S., 
Adéla, Marek br. farář
Bohoslužby v Rozáriu
káže Martin Prudký, Consonare
4
23.9.2018
Skutky 2,37–47; Skutky 4,32–37
  Marta Marek
br. farář
 
 
5
30.9.2018
Skutky 3,1–26
 
Danuška Naďa
 
   
6
7.10.2018
Skutky 4,1–22; Skutky 5,17–42
 
Peťa
Adéla  
VP, Díkčinění za úrodu
káže Pavel Pokorný
7
14.10.2018
Skutky 6–7
  Anička Ester  
 
 
8
21.10.2018
Skutky 8,26–40
 
Danuška
Marek Marek
 
 
9
28.10.2018
Skutky 10
 
Růženka
Naďa Jana V.
 
Podzimní prázdniny
10
4.11.2018
Skutky 9,1–31
 
Petra
Adéla
 
VP  
11
11.11.2018
Skutky 14,8–28
 
Marta
 
 
 
 
12
18.11.2018
Skutky 15,1–29
 
 
Ester
 
 
 
13
25.11.2018
Skutky 16,11–15(.16–39); Skutky 16,40
 
 
 
 
 
 
14
2.12.2018
Skutky 17
 
 
 
 
VP
1. adventní
15
9.12.2018
Skutky 19
 
 
 
 
 
2. adventní
16
16.12.2018
Návrat na základnu
Skutky 21–26
 
 
 
 
 
3. adventní
 
23.12.2018
 
 
 
 
 
 
Vánoční hra
4. adventní
17
30.12.2018
Až na sám konec země
Skutky 27–28
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ohlédnutí za školním rokem 2017 -18

Od září probíráme Evangelium podle Marka

10. 9. společné bohoslužby na zahájení školního roku s bratrem farářem

17. 9. první nedělní škola

3.12.  první adventní neděli - Adventní podvečer se světélky (výtvarná dílna - dekorace na vánoční muzikál, zdobení triček; Broučci; světélkování venku; zelná polívčička; nádobí; výstup na věž)

24. 12.  9:00 - v rámci bohoslužeb - Vánoční muzikál - Neobyčejná noc

Od února probíráme Matoušovo evangelium.

11. 2. 2018 15:00 - 17:00 - Maškarní bál pro děti na téma zvířata. Prožili jsme krásné odpoledne, masky - zvířata, foto, divadlo, kouzelník, tombola.

8. 4. 2018 Neděle po Velikonocích - společná  nedělka - (od hrobu) na cestě do  Emauz

25. 5. - pátek od 18:00 - Noc kostelů - program pro děti - Dary Ducha svatého - Boží vitamíny

Po Velikonocích budeme probírat Lukášovo evangelium

17.června - sborové odpoledne v Drahanovicích od 14:30 - mimo jiné i s programem pro děti

 

Rozpis NŠ šk. rok 2017 - 2018

Cyklus: Dál, přece nejdeme sami III.

První pololetí - Evangelium podle Marka

 
Lekce
Datum
Nadpis
Biblický oddíl
Asistence k nejmenším
Mladší
Starší
Obrázek
Poznámka
Neděle
1
3.9.2017
Čtyři a ne jeden: úvodní bohoslužby          
Prázdniny
 
2
10.9.2017
Vstup Ježíše na scénu
Mk 1,1-11
     

br. farář

Společné bohoslužby
 
3
17.9.2017
Připravit... Pozor... Start!
Mk 1,12-20
 
Marta S.
Marek
Marek  
 
4
24.9.2017
Perný šabat v Kafarnaum a setkání s malomocným Mk 1,21-45   Adéla Naďa br. farář
 
 
5
1.10.2017
Setkání, které člověka postaví na nohy Mk 2,1-12, 3.17   Anna P. Jana V. br. farář VP Díkčinění
6
8.10.2017
Opravdové odpočinutí
Mk 3,1–6 (+ Mk 2,23–28)
    Adéla křest  
 
7
15.10.2017
Utišení bouře Mk 4,35–41 Daniela   Jana Z. Růženka  
 
8
22.10.2017
Posedlý z Gerasy Mk 5,1–20     Marek Marek  
 
9
29.10.2017
Jairova dcera Mk 5,21-24; 35-43     Jana V. Jana V.
 
Podzimní prázdniny
10
5.11.2017
Děti, psi a jedna maminka Mk 7,24-30         VP, křest nácvik na vánoce
11
12.11.2017
Zpátky do školy k Ježíšovi Mk 8,27-38          
 
12
19.11..2017
Ježíš na hoře Proměnění Mk 9          
 
13
26.11.2017
Cestou do Jeruzaléma Mk 9,30-41; 10,35-45          
 
14
3.12.2017
Vjezd do Jeruzaléma            
1. adventní
15
10.12.2017
Mějte se na pozoru Mk 13          
2. adventní
 
17.12.2017
             
3. adventní
 
24.12.2017
            Vánoční hra
 
4. adventní
16
31.12.2017
Největší přikázání a chudá vdova Mk 12,28-34.38-44          
Silvestr
17
7.1.2018
Místo pro všechny Mk 14,22-25   Daniela H. Jana Z.   VP, porada NŠ
 
18
14.1.2018
Ježíšův zápas Mk 14,32-42 Petra Geislerová Růženka Naďa    
 
19
21.1.2018
Křížová cesta Mk 14,53nn, Mk 15   Anna P. Adéla Růženka - sbírka  
 
20 28.1.2018 Evangelium u nás doma Mk 16,1-8     Jana V.      

 

Cyklus: Dál, přece nejdeme sami III.

Druhé pololetí

- do Velikonoc - Evangelium podle Matouše

- od Velikonoc - Evangelium podle Lukáše

 
Lekce
Datum
Nadpis
Biblický oddíl
Asistence k nejmenším
Mladší
Starší
Obrázek
Poznámka
Neděle
21
4. 2. 2018
Rodí se Immanuel Matouš 1 - 2   Daniela H. Adéla br. farář VP, pololetní prázdniny, schůzka NŠ po bohoslužbách
 
 
22
11.2.2018
Pokušení jako testování syna Matouš 4:1-11   Anna P.

Adéla

 

Maškarní bál
15-17
 
23
18.2.2018
Blahoslavenství - písničky a kázání na horách Matouš 5:1-11   Růženka Marek Marek VP
1. postní
24
25.2.2018
Podobenství království - plevel mezi pšenicí
 Matouš 13:24-30
Matouš 13:36-43
  Petra G. Naďa Jana V. - zpěv dětí?
SchůzkaNŠ po bohoslužbách
2. postní
25
4.3.2018
Život ve sboru - odpuštění Matouš 18   Anna   br. farář VP, jarní prázdniny - spojené skupiny 3. postní
26
11.3.2018
Naše zrcadlo Matouš 25:31-46   Daniela Adéla    V sobotu 10. 3. Setkání seniorátní NŠ v Olomouci
(J. Mrázek, D. Bednaříková)
jarní prázdniny
4. postní
27
18.3.2018
Cesta na kříž podle Matouše - Petrovo zapření Matouš 26:69-75   Marta S. Jana V.   VSS - sborový den
5. postní
28
25.3.2018 Ježíš prodán za 30 stříbrných, Pilát a jeho  žena  Matouš 27   Petra G. Naďa   Schůzka NŠ
Květná
29
1.4.2018 Já jsem s vámi - jděte po všem světě Matouš 28        
VP
Boží hod velikonoční
30
8.4.2018
Lukášova dějeprava pro Teofila
Lukáš 1:5-25
Lukáš 1:57-80
        Společná - od hrobu do Emauz  
31
15.4.2018
Hle, jsem služebnice Páně... Lukáš 1:26-56   Růženka Marek    
 
32
22.4.2018
Spasitel pro celý svět Lukáš 2:1-20   Petra G. JanaZ.   schůzka NŠ
 
33
29.4.2018
Malý Ježíš v chrámě Lukáš 2:21-52   Daniela Adéla    
 
34
6.5.2018
Nevítaná milost Lukáš 4:14-30   Anička Jana Z.   VP  
35
13.5.2018
Samařan aneb bližní na cestě
Lukáš 6:32-36;
Lukáš 10:25-37
  Petra Naďa      
36
20.5.2018
O Lazarovi a o boháči beze jména
Lukáš 6:24-25
Lukáš 16:19-31
  Daniela starší děti v kostele   VP - Konfirmace Svatodušní neděle
37 27.5.2018 Příběhy nalezených ztracenců Lukáš 15:1-32   Marta S. Adéla   v pátek Noc kostelů
 
Schůzka po bohoslužbách - plán pro Drahanovice
38
3.6.2018
Zacheus (v království Božím místa dost) Lukáš 19:1-10   Růženka Marek   VP  
39
10.6.2018
Ukřižování a odpuštění podle Lukáše Lukáš 23   Anna P.      
 
40
17.6.2018
Na cestě do Emauz Lukáš 24:13-35   Petra Naďa    
odpoledne Drahanovice
41
24.6.2018
Ježíšovo nanebevztoupení Lukáš 24:36-53         poslední před prázdninami
 

 

Ohlédnutí za školním rokem 2016 - 17:

1. adventní neděle

- výtvarná dílna

vyráběli jsme vločky a auta do vánoční hry

- průvod světýlek

šli jsme do Výpadu za svitu lampiček, v parku byly nachystány zastavení s úkoly a na konci u altánku br. Amos s teplým čajem

4. adventní neděle - Vánoční hra

- Vánoce na pumpě

(autor Michal Kitta, úprava  Hana Šormová)

hráli a krásně zpívaly všechny děti z nedělní školy. Zvláště závěrečná Gloria se všem líbila.

 

Karneval pro děti

v neděli 12. 2. 2017 od 15:00 do 17:00, se povedl:

balónky, divadlo (Legenda o svatém Jiří), pexeso, tanec, hostina.

 

Noc kostelů 

pátek 9. 6. 2017 program pro děti  od 18:00 do 21:00 tetokrát na téma:

 David - pastýř, David - král, a jak to bylo dál...

 

Seniorátní den

sobota 17. 6. 2017 v Prostějově
 

Sborové odpoledne v Drahanovicích

neděle 18. 6. 2017 program pro děti, buřty

 

Rozpis NŠ šk. rok 2016 - 2017

Cyklus: Dál, přece nejdeme sami II. - Od Samuele k Šalamounovi

Další odkazy: zde
 
Seznam úloh s orientačním datem přípravy lze jako list Excelu stáhnout zde, 
Úvodní kapitoly (Předmluva, Jak s příručkou pracovat a Okénko do bohoslužeb) pro změnu zde.
 
 
Lekce
Datum
Nadpis
Téma
Biblický oddíl
Malí
Střední
Velcí
Obrázek
Poznámka
Neděle
1
4.9.2016
Nový začátek se Samuelem
Samuel I: Narození posledního soudce
1Sa 1; 2, 1-11
Daniela H.
Marta S.
Marek
Marek. V.
 
 
2
11.9.2016
Samuel slyší
Samuel II: Povolání naslouchajícího a zavržení nenaslouchajích
1Sa 2,12 -3,21
Růženka V.
Jana V.
Naďa
Jana V.
 
 
3
18.9.2016
Izrael ztrácí truhlu smlouvy Samuel III: Odešla sláva z Izraele
1Sa 4-6
Společné bohoslužby k zahájení šk. roku Sbor. shromaždění, sborový den, táborníci
 
4
25.9.2016
Pamatujme, Bůh nám pomohl (Eben Ezer - kámen pomoci) Samuel IV: Až potud nám pomáhal
1Sa 7
Anna P.
Adéla
Jana Z.
br. farář Odpoledne instalace br. f. Jana Lukáše
 
5
2.10.2016
O prvním království a prvním králi Saul I: Chceme krále! 1Sa kap. 8; 10,17-27
Daniela H.
Milada
Ondra
br. farář
Po bohoslužbách schůzka učitelů NŠ
 
6
9.10.2016
Saul králem
Saul II: Vysvobození Jábeše
1Sa 11
Růženka Společné bohoslužby
VVP
Díkčinění 
7
16.10.2016
Proč a jak Saulovo kralování skončilo
Saul III: NE spojení trůnu a oltáře
1 Sa 13 a 15
Anička S.
Milada
Adéla
Adéla
káže br. Josef Hromádka, křtiny
 
8
23.10.2016
Nový král
David I: Pomazání
1 Sa 16
Anna P.
Marta S.
Naďa
br. farář
 
 
9
30.10.2016
Lidi na lidi jsou jako saně?
David II: Vítězství nad Goliášem
1 Sa 17
Daniela
Jana V.
Ondra
 
podzimní prázdniny, káže Joel Ruml, křtiny
 

 

Lekce
Datum
Nadpis
Téma
Biblický oddíl
Malí
Střední
Velcí
Obrázek
Poznámka
Neděle
10
6. 11. 2016
Hospodin je s tebou - a co na to já? David III: Saulova žárlivost a Jonatanovo přátelství 1S 18-20 Růženka Milada    
 
 
11
13. 11. 2016
Boží bojovník David David IV: mesiáš na útěku - záchrana bídných a obklíčených 1S 22,1-5;24;26   Marta S. Marek  
 
 
12 20. 11. 2016 David? Nábal? Abígajil! David V: Abigail 1S 25,1-42 Anna P.   Ondra      
13
27. 11. 2016
Davidova vina a pokání David VI: Králem v Jeruzalémě - hřích a pokání 2S11;12,1-25 Růženka   Jana Z.   Výtvarná dílna + Putování světýlek
1. adventní
14
4. 12. 2016
Smutný vítěz David David VII: Setba svévole přináší hořké plody: Abšalomova vzpoura 2S 15 - 19          
2. adventní
15
11. 12. 2016
Šalamounova prosba "Moudrost mi, pane, dávej"
Šalomoun I: Moudrost mi pane dávej
1 Kr 2 - 3          
3. adventní
16
18. 12. 2016
Stavba a posvěcení chrámu Šalomoun II: Stavba a posvěcení chrámu 1Kr 6,11-13;8,10-61 x x x
x
 Vánoční hra
4. adventní
  1. 1. 2017                  
17
8. 1. 2017
Království se rozděluje
Šalomoun III: Zpohanštění Š. a rozdělení království za jeho nástupce
1Kr 11, (1-10) 11-13 Růženka Adéla Ondra
br. farář
schůzka NŠ po bohoslužbách;
 
 

 

Cyklus: Dál, přece nejdeme sami II. - Od Eliáše k mesiášovi

Lekce
Datum
Nadpis
Téma
Biblický oddíl
Malí
Střední
Velcí
Obrázek
Poznámka
Neděle
18 15.1.2017 Elijáš a vdova Eliáš I: bude sucho + u vdovy v Sareptě 1 Královská 16:29-34 ; 17:1-24 Anna p. Milada Marek br. farář    
19 22.1.2017 Prorok Božího přátelství Eliáš II: Karmel 1 Královská 18:1-46 Anička S. Jana V. Naďa Jana V.    
20 29.1.2017 Prorokovy deprese a Boží tichý hlas Eliáš III: Choréb 1 Královská 19 Růženka Adéla Ondra br. farář    
21 5.2.2017 Nábot a Achab Eliáš IV: Nábotova vinice + Achabův konec 1 Královská 21 - 22; 20 Daniela Milada JanaZ. br. farář Pololetní prázdniny Schůzka NŠ po bohoslužb.
22 12.2.2017 Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši Eliáš VI: Nanebevzetí 2 Královská 2:1-15 Anna P. Marta S. Marek br. farář Marek Zikmund sobota 11. 2. Maškarní, vizitace - káže Marek Zikmund  
23 19.2.2017 Elíša: vzkříšení mládenečka Elíša I: Vzkříšení syna Šúnemanky 2 Královská 4:8-37 Růženka Marta S. Naďa s. farářka Jana Rumlová káže Jana Rumlová, křest, sborový den, beseda o novém zpěvníku a VPP  
24 26.2.2017 Elíša zachraňuje od smrti v době hladu Elíša II: Nasycení učednického zástupu 2 Královská 4:38-44 Daniela Milada Jana Z. br. farář Jarní prázdniny  
25 5.3.2017 Uzdravení Naamana Syrského Elíša III: Uzdravení Naamana Syrského 2 Královská 5:1-19; 19:1-14 Daniela Adéla Ondra Marek Večeře Páně (jarní prázdniny) 1. postní
26 12.3.2017 Přemožení Aramejců Elíša IV: Přemožení Aramejců 2 Královská 6:8-23 Anna P. Adéla Marek br. farář Výroční sb. shromáždění 2.postní
27 19.3.2017 Jonášův útěk a návrat Jonáš Jonáš 1-4 Růženka Jana V. Naďa Jana V. Schůzka NŠ 3. postní
28 26.3.2017 Odéd: o milosrdných Samařanech Odéd: o milosrdných Samařanech 1Paralipomenon 28,1-15   Marta Jana Z. br. farář   4. postní
29 2.4.2017 Chizkijáš: Důvěra proti chvástání

Chizkijáš - důvěra proti tápání

2 Královská 18 a 19   Adéla Ondra   Vysluhování VP 5. postní
30 9.4.2017 Obnova za časů krále Jóšijáše Jóšijáš - Král reformátor 2 Královská 22 a 23 Společně pašije - Lukášovo evangelium   burza - pečivo Květná
  16.4.2017       x x x   Společné bohoslužby Boží hod velikonoční

 

 

Rozpis zastavení na společnou nedělku - Květná neděle 9. 4. 2017

Lukášovo evangelium

 
  Název zastavení Bibl. odkaz Kdo
1. Vjezd do Jeruzeléma
Lukáš 19:28-41;
 21:5-6
Naďa
2. Jidášova úmluva + příprava večeře Lukáš 22:1-13 Jana V.
3. Večeře + předpověď zrady Lukáš 22:14-30 Růženka
4. Cesta do Getsemane Lukáš 22:31-50 Anna
5. Petrovo zapření, zatčení Lukáš 22:54-62 Adéla
6. Ježíš před radou, Pilátem, Herodem Lukáš 22:63 - 23:24 Daniela
7. Ukřižování a pohřeb Lukáš 23:26-56 Marek

 

Po Velikonocích

Lekce
Datum
Nadpis
Téma
Biblický oddíl
Malí
Střední
Velcí
Obrázek
Poznámka
Neděle
31 23.4.2017 Jeremjáš a konec Chrámu Prorok Jeremjáš ohlašuje soud Jeremjáš 18:1-12; 7:1-15 Anna P. Marta Bartušková Marek      
32 30.4.2017 Jeremjáš: uprostřed zkázy naděje Jeremjášovo utrpení Jeremjáš 32;52:1-13   Jana V. Naďa      
33 7.5.2017 Otevřu vaše hroby Ezechielovo vidění Ezechiel 37:1-14; Jan 20:19-23; Žalmy 85   Adéla Jana   Večeře Páně  
34 14.5.2017 Daniel a jeho přátelé Daniel I Daniel 1; 6   Marta S. Ondra   Schůzka NŠ  
35 21.5.2017 Judští mládenci v ohnivé peci Daniel II Daniel 3: 1-30 Anička P. Jana V: Naďa Jana V.     
36 28.5.2017 Vidění krále Belšasara Daniel III Daniel 5:1-30 Růženka Adéla Marek      
37 4.6.2017 Rozhodnutí královny Ester Ester Ester 4:1-17 Anička S. Marta S. Jana   Večeře Páně Svatodušní
38 11.6.2017 Návrat ze zajetí a stavba chrámu Návrat ze zajetí a stavba chrámu Ezdráš 1; 3-4; 6:15-22 Danitela H. Marta B. Ondra   po Noci kostelů, konfirmace  
39 18.6.2017 Obnova Jeruzaléma Obnova Jeruzaléma Nehemjáš 1-2; 4:1-11; 8:1-3     Marek   Drahanovice  
40 25.6.2017 Zaslíbení mesiáše Zaslíbení mesiáše Izajáš 61     Naďa   poslední před prázdninami  

 

 

 

___________________________________

Ohlédnutí za školním rokem 2015 - 2016

Vánoční hru:

Narození Páně (autor Tomáš Pavelka)

zahráli děti a mládež v rámci bohoslužeb na 4. adventní neděli 20. 12. v 9:00 

Děkujeme všem účinkujícím hercům, zpěvákům, hudebníkům, i těm v zákulisí, kteří se na hře podíleli.

Děkujeme za balíčky pro děti, mikrofony, promítání na zeď. Děkujeme Také rodičům za podporu a spolupráci.

V neposlední řadě děkujeme všem doma za trpělivost.

(PS: možná má pro nás br. Ámos ještě nějaké překvapení :-)

 

Karneval pro děti

se konal 7.2. 2016.

Děkujeme mládeži za divadlo O Šípkové Růžence i za zábavu, tanec, zpěv, ejaja hopsasa.

Děkujeme silným mužům za přesuny stolů

a něžným ručkám našich maminek, za přípravu občerstvení

a všem za pomoc při závěrečném úklidu. 

Pašije podle Janova evangelia

Na Květnou neděli byla pro děti připravena zvláštní nedělní škola. Sešly se děti ze všech oddělení a společně mohly sledovat a prožít pašijní příběh podle Janova evangelia. Každé zastavení bylo jiné: vyprávění, čtení z bible, biblické postavičky, flanelograf, vůně oleje, ostré trny z koruny, teplo ohně, divadlo, rozhovor, i společné zpívání.

Noc kostelů 2016 - Program pro děti na téma Jonáš a velká ryba.

 

 

Rozpis NŠ 2016 do Velikonoc

Cyklus: Dál přece nejdeme sami

Další odkazy: zde
 

Lekce Datum Téma Biblický oddíl Malí Střední Velcí Obrázek Poznámka Neděle
10 3.1.2016 Zaslíbení a narození syna Gn 15, 1–6; Gn 16,1–16; Gn 17,1–16; Gn 18,1–15 a Gn 21,1–7 Růženka Adéla Naďa Adéla    
11 10.1.2016 Přece bys to neudělal! Gn 18,16–33 Daniela H. Milada Ondra Jan Jun    
12 17.1.2016 Darovaná budoucnost Gn 22 Pavla Jana V. Naďa Jana V.    
13 24.1.2016 Rebeka, žena pro Izáka Gn 24, 1–67 Anna Adéla Marek Marek    
14 31.1.2016 Izák hledá své místo pro život Gn 26,12–25 Růženka Milada Ondra Adéla pololetní prázdniny  
15 7.2.2016 Jákob usiluje získat požehnání "Gn 25,19–34; 27,1–45" Marta S. Jana V. Marek Jana V. Maškarní Masopustní
16 14.2.2016 Jákob na útěku Gn 28,10–15 (1–22) Daniela H. Milada Naďa Jan Jun s vysluhováním VP, jarní prázdniny 1. postní
17 21.2.2016 Jákob u Lábana Gn 29–31,1–18 Anna Adéla Ondra Adéla jarní prázdniny 2.postní
18 28.2.2016 Jákobův návrat Gn 32 a 33 Pavla Jana V. Marek Marek sborový den, Carmen, porada NŠ 3. postní
19 6.3.2016 Josef a rodina Gn 37 Růženka Milada Naďa Milada   4.postní
20+21 13.3.2016 Josef jako superhrdina + Josef a odpuštění "Gn 39–41; Gn 42–45"     Ondra   VSS, oběd 5. postní
  20.3.2016 Pašije             Květná

 

Rozpis NŠ 2016 Od Velikonoc

Cyklus: Dál přece nejdeme sami - Od Mojžíše k Rút

Další odkazy: zde
 

Lekce Datum Téma Biblický oddíl Malí Střední Velcí Obrázek Poznámka Neděle
  27.3.2016             Společné bohoslužby Hod Boží velikonoční
22 3.4.2016 Otroctví Izraele a narození Mojžíše Ex 1,7–2,10   Adéla Marek Marek    
23 10.4.2016 Mojžíš na Orébu Ex 2,11-4,16   Milada Naďa Jan Jun    
24 17.4.2016 Mojžíš a Áron vyjednávají s faraonem Ex 4,29–11,5;
Ex 5,1–6,1
+ 8,12–15
  Adéla Ondra Jana  sbor. den, káže Štěpán Janča, Rumunsko, polévky, hosté z Athens

 

25 24.4.2016 Hod beránka a vyvedení z Egypta Ex 1,11; 12,1-36   Zdenka Marek Adéla    
26 1.5.2016 Přechod Rudého moře Ex 14-15   Jana Naďa Marek    
27 8.5.2016 Na cestě pouští Ex 16-17,7   Adéla Adéla Jan Jun Den matek  
28 15.5.2016 Dar Zákona na Sínaji Ex 19,1–25
+ 20,1–17;
Dt 5,6–21
  Milada Marek Milada   Svatodušní neděle
29 22.5.2016 Modlářství lidu Ex 32;
Ex 20,3-6;
Dt 9,7-21
Adela Adela Naďa Adela    
30 29.5.2016 Tvůrčí síla slitování Ex 33 a 34,1-11   Zdenka Ondra      
31 5.6.2016 Vyslání a návrat zvědů Nu 13 a 14     Marek      
32 12.6.2016 Bileám a Balák Nu 22,1-36;
23,11-13.25-27; 24,10-19
  Milada Naďa Jan Jun    
33 19.6.2016 Mojžíšova písnička o Boží cestě naším světem Dt 30,15–20;
31,1–8.14–21; 32; 34,1–12
    Ondra      
34 26.6.2016 Zvědové a Rachab Joz 2     Marek   Poslední  před prázdninami  

 

 

Rozpis zastavení na společnou nedělku - Květná neděle 20. 3. 2016

 
  Název zastavení Bibl. odkaz Kdo
1. Pomazání v Betanii J12,1 - 8 Adéla
2. Vjezd do Jeruzaléma J12, 12 - 18 Růženka
3. Umývání nohou J13, 1-17 Naďa
4. Předpověď zrady - Jidáš, Petr J13, 18 - 38 Anna
5. Modlitba za učedníky J17 Daniela H.
6. Jidášova zrada, zatčení J18, 1- 12 Ondra H.
7. Ježíš před Ananášem a veleknězem Kaifášem,
 Petrovo 3xzapření
J18, 13-27 Marek
8. Ježíš před Pilátem J18, 28 - 40,
J19, 1 - 15
Jana V.
9. Odsouzení, ukřižování J19, 16 -30 Jana V.
10. Smrt, uložení do hrobu J31 - 42  

 

 

 

 

 

Neprobrané kapitoly (Jozue, Gedeon, Samson, Rút, Noemi)

Cyklus: Dál přece nejdeme sami - Od Mojžíše k Rút

Další odkazy: zde
Lekce
Datum
Téma
Biblický oddíl
Malí
Střední
Velcí
Obrázek
Poznámka
Neděle
35
 
Joz 3-4
 
 
 
 
 
 
36
 
Joz 6
 
 
 
 
 
 
37
 
Joz 9
 
 
 
 
 
 
38
 
Joz 14, Joz 20, Joz 23-24
 
 
 
 
 
 
39
 
Sd 2,6-18;
4,1-24;
5,1-15.31
 
 
 
 
 
 
40
 
Sd 6-7
 
 
 
 
 
 
41
 
Sd 13-16
 
 
 
 
 
 
42
 
Rut 1, (Gn 18,1–15) (Dt 10,19) (Lv 19,10)
 
 
 
 
 
 
43
 
Rut 2-4
 
 
 
 
 
 
 

 

Powered by CuteNews
přihlášení