Křesťanská služba – sborová diakonie:

Sborová diakonie je velice praktická záležitost. Vyrůstá z bohoslužeb. A vyráží mezi lidi. Ven z kostelů a modliteben. Na všechna místa. A pak se vrací. A jako dobrý strom přináší dobré ovoce. Nové bohatství sborům, novou inspiraci a povzbuzení . Ujištění o tom, že Boží království je mezi námi.

K čemu nás tato služba vede

K vytváření rodinného prostředí pro zcela lidské bratrské a sesterské společenství ve sboru, pro sblížení, neformální rozhovory, pro vzájemné poznávání rodin, starostí s dětmi, trápení s neduhy atd. K tomu slouží naše sborové setkávání po bohoslužbách i besedy.

Na koho myslíme při své službě sboru

Myslíme především na pomoc nemocným, na starší generaci, na osamělé a nemocné. Znamená to zajistit dopravu pro potřebné na bohoslužby, telefonní službu pro vzdálené a osamělé a pro ty, kteří nemohou přicházet, návštěvy v nemocnicích a domovech seniorů, gratulační službu jubilantům. Je třeba myslet nato, co potřebují a postrádají, je třeba pomoci. Myslíme i na ty, kteří se sboru odcizili, bydlí daleko, na okraji sboru. Rádi bychom je navštívili, někdy narážíme na zavřené dveře domů, nechuť k rozhovoru, ale vždy přinášíme pozvání a chceme vzbudit zájem o sbor.

diakonie.png
přihlášení