Přehled akcí 2012:

Sobota 7.1.2012 - 17 .00 hodin

h2012-1.png
Beseda o návštěvě partnerského sboru v Athens –USA s PhDr. Ivankou Markovou

Pátek 13.1.2012 - 18.00 hodin

h2012-2.png
Třetí výroční tříkrálový ples aneb Maškaráda Sešlost – stř.generace

Neděle 5.2.2012 – 9.00 hodin

h2012-3.png
Bohoslužby – Karen Moritz /USA/

Úterý 14.2.2012 - 18.00 hodin

h2012-4.png
Dobrý večer s hudbou Konzervatoř Evangelické akademie

Sobota 18.2.2012 - 17.00 hodin

h2012-5.png
O bydlení seniorů s Ing. Evou Grollovou Beseda nejen pro seniory s uvedením filmu

Sobota 25.2.2012 – 10.00 hodin

h2012-6.png
KONFIRMACE JAKO INICIAČNÍ RITUÁL?
setkání sboru .Šumperského a Hanáckého okrsku
Host: Jakub Hála . farář ČCE z Prahy

Sobota 17.3.2012 – 16.00 hodin

h2012-7.png
Koncert pro JAPONSKO –Vzpomínka na Fukušimu
Zvonky dobrých zpráv z Ratiboře
Pantomima Václava Dostála
Zpěvokol

Úterý 27.3.2012 v 18.00 hodin

h2012-8.png
Modlitba Taizé u nás

Neděle 1.4.2012

h2012-9.png
SBOROVÝ DEN

Úterý 3.4.2012 - 18.00 hodin

h2012-4.png
Dobrý večer s hudbou
Konzervatoř Evangelické akademie

Čtvrtek 5.4.2012 – 18.00 hodin

h2012-10.png
Pašije na Zelený čtvrtek
Sešlost a Zpěvokol

Neděle 27.5.2012

h2012-11.png
Konfirmace

Pátek 1.6.2012 18.00-24.00 hodin

h2012-12.png
NOC KOSTELŮ

Neděle 24.6.2012

h2012-13.png
Výlet do Dolní Moravice
Zpívání v Diakonii

Návštěva z USA 2.-12.7.2012

h2012-14.png
Br. farář Mark Harper se synem Gabem

Sobota – neděle – 8.-9.9.2012

h2012-15.png
Dny evropského dědictví

Sborový den 16.9.2012

h2012-16.png
Vzpomínky na události léta a prázdnin

Neděle 7.10.2012 15.00 hodin

h2012-17.png
Koncert RESCUED / USA /
na pozvání o.s. Setkávání

Sobota 3.11.2012 -9.30 hod.

h2012-18.png
Celocírkevní setkání učitelů Nedělních škol

Film – BABETTINA hostina 8.11.2012

h2012-19.png
Dánský film o křesťanské službě

Koncert GOSPEL Brno 1.12.2012

h2012-20.png
Benefiční koncert pro podporu dětí trpících nemocí MSA

Vánoční koncert Zpěvokolu 15.12.2012 v 16.30 hod.

h2012-21.png

Vánoční dětská slavnost – neděle 23.12.2012

h2012-22.png
přihlášení