Bohoslužby v domovech seniorů:

Pravidelně se koná duchovní služba v domovech pro seniory. Každou druhou neděli v měsíci slouží sestra farářka Rumlová a spolupracovníci při bohoslužbách v Domově seniorů v Olomouci - Chválkovicích a v Hrubé Vodě Přesné časy těchto bohoslužeb jsou ve sborovém programu.

přihlášení