logo2.png

Vítejte na stránkách olomouckého sboru!

BOHOSLUŽBY najdete na stránce Aktuality

Milé sestry, milí bratři,

na základě nových opatření vlády ČR a také proto, abychom nepřispívali k nárůstu „pozitivních“, bude program našeho sboru změněn.

Do odvolání nebudou setkávání v týdnu!

Zatím po tři příští neděle budou bohoslužby v Olomouci pouze on-line: www.olomouc.evangnet.cz

Další aktivity on-line sledujte také na sborovém webu.

Zároveň vás prosíme, abyste přispívali na sbírku Jubilejního tolerančního daru, kterou konáme vždy v říjnu a nyní to není možné přímo v kostele. (Číslo sborového účtu: 1804603389/0800, ve zprávě pro příjemce uveďte JTD).

Je možné takto přispívat i na nedělní sbírky pro potřeby sboru.

Od 12.10.2020 každý den až do konce října bude na webu www.e-cirkev.cz vždy v 9 hodin Slovo na doma - krátká zamyšlení duchovních naší církve.

Kdybyste cokoliv potřebovali nebo si chtěli jen popovídat nebo věděli o někom, kdo je sám a pomoc potřebuje, prosíme, zavolejte br. faráři Janu Lukášovi /776 029 782/ nebo s. Noemi Batlové /728 289 354/.

Všechny změny v mimořádných opatřeních můžete sledovat na www.e-cirkev.cz

Vaše staršovstvo

V Olomouci 13.10.2020

Vítejte na stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Olomouci.

Jako sbor jsme součástí protestantské církve, která historicky navazuje na českou a světovou reformaci a současně je ekumenicky otevřeným společenstvím, které vítá všechny věřící i hledající.

„Věříme v Boha Otce, Syna i Ducha svatého“ /viz. Apoštolské vyznání víry/, tzn., že věříme v Boha, který stvořil nebesa i zemi, život, i ten náš. Věříme a současně Boha ve svém životě hledáme.

Věříme v Ježíše Krista, který byl ukřižován a vzkříšen. Věříme v jeho jedinečnost, kterou v něm máme pro náš smysluplný život a pro naši záchranu. Věříme, že Bůh působí v našem životě stále a znovu prostřednictvím Ducha svatého.

Normou naší víry je text bible, Starý a Nový zákon.

Pro více informací o naší církvi klikněte na stránky Českobratrské církve evangelické, Ekumenické rady církví, Moravskoslezského seniorátu, nebo portálu Evangnet.


přihlášení